Cardisure Appetent 1,25mg Comp Chien 100x1,25mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Cardisure smakelijk 1,25 / 2,5 / 5 / 10 mg tabletten voor honden. Pimobendan. Tabletten voor behandeling van congestief hartfalen bij honden dat wordt veroorzaakt door hartklep-insufficiëntie (mitralis en/of tricuspidalis regurgitatie) of gedilateerde cardiomyopathie.

Gebruik

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Orale toediening van de tabletten in een dagelijkse dosis van 0,2 mg tot 0,6 mg pimobendan/kg lichaamsgewicht. De dagdosis is bij voorkeur 0,5 mg pimobendan per kg lichaamsgewicht. De dagelijkse dosis moet worden verdeeld over twee toedieningen van 0,25 mg per kg: een halve dosis 's morgens en een halve dosis ongeveer 12 uur later. De onderhoudsdosering dient door de verantwoordelijke dierenarts individueel en in overeenstemming met de ernst van de aandoening te worden bepaald.

Dagelijkse dosering pimobendan: 0,2 - 0,6 mg/kg. De aanbevolen dosis per dag is 0,5 mg/kg.

*Tabel ter verduidelijking van de dosering *

1e kolom: Lichaamsgewicht (kg)

2e kolom: Dagelijkse dosering (mg)

3e kolom: aantal tabletten per toediening 's morgens

4e kolom: aantal tabletten per toediening 's avonds

< 5 ----|---- 1,25 ---|----½ ----|---- ½ -----

5-10 ---|---- 2,5 ----|---- 1 ----|----- 1-----

10-20 --|-----5 ------|---- 1 ----|----- 1 ----

21-40 --|---- 10 ----|----- 1 ----|----- 1 ----

41-60 --|---- 20 ----|----- 1 ----|----- 1 ----

60 ---|---- 30 ----|---- 1 ½ ---|-----1 ½ ---

Het product kan gecombineerd worden met een diuretische behandeling (bv. furosemide).

  • Methode om de tablet te halveren: Leg de tablet op een vlak oppervlak met de breuklijn naar boven. Houd een tablethelft vast en duw met de vingertop op de andere helft.
  • Methode om een tablet met twee breuklijnen in vier gelijke delen te delen: Leg de tablet op een vlak oppervlak met de breuklijnen naar boven en duw met uw duim op het midden.

Elke dosis moet ongeveer één uur voor de maaltijd worden toegediend.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Dit product mag enkel worden gebruikt voor honden met een hartinsufficiëntie.

De aanbevolen dosering mag niet worden overschreden.

Om een correcte dosering te verzekeren, dient het lichaamsgewicht voor begin van de behandeling zo precies mogelijk te worden bepaald.

WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

Samenstelling

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)

Werkzaam bestanddeel: pimobendan

  • 1,25 mg: elke tablet bevat 1,25 mg pimobendan.
  • 2,5 mg: elke tablet bevat 2,5 mg pimobendan.
  • 5 mg: elke tablet bevat 5 mg pimobendan.
  • 10 mg: elke tablet bevat 10 mg pimobendan
Indicatie

Behandeling van congestief hartfalen bij honden dat wordt veroorzaakt door hartklep-insufficiëntie (mitralis en/of tricuspidalis regurgitatie) of gedilateerde cardiomyopathie.

CONTRA-INDICATIE(S)

Niet gebruiken bij hypertrofische cardiomyopathieën of klinische condities waarbij een toename van de cardiale output niet mogelijk is vanwege functionele of anatomische redenen (bv. aortastenose).

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

Details
CNK2879526
FabrikantenDechra veterinary products
Breedte53 mm
Lengte92 mm
Diepte106 mm
Bijsluiter